دوره


 _TITLE: تماس با ما

\r\n

\r\n تلفن مستقيم :

\r\n

\r\n جهت هماهنگي براي شرکت در کلاس ها

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 09123062503

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن محل آموزش:

\r\n

\r\n 22614426 

\r\n

\r\n درصورت عدم پاسخ گويي شماره ثابت با همراه تماس حاصل فرماييد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n روابط عمومی:

\r\n ansys.fem.ir@Gmail.com
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آدرس:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  


 _MORE

 _TITLE: دوره های آموزشي انسیس

\r\n به مرکز انسیس  ایران خوش آمدید

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n تقویم آموزشي مرکز انسیس ایران ( برنامه آبان ماه  98 ترم پاییز)

\r\n
\r\n

\r\n نام دوره

\r\n
\r\n

\r\n تاريخ برگزاري

\r\n
\r\n

\r\n  مدت  (ساعت)

\r\n
\r\n

\r\n زمان برگزاري

\r\n
\r\n

\r\n شهريه (تومان)

\r\n
\r\n

\r\n دوره انسیس فلوئنت

\r\n

\r\n  ANSYS Fluent

\r\n
\r\n

\r\n 04/ 08 / 98

\r\n

\r\n در 7 هفته

\r\n
\r\n 28\r\n

\r\n شنبه ها

\r\n

\r\n 17.30 - 13.30

\r\n
\r\n 590,000
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دوره انسیس فلوئنت

\r\n

\r\n ANSYS Fluent

\r\n
\r\n

\r\n 04/ 08 / 98

\r\n

\r\n در 7 هفته

\r\n
\r\n 28\r\n

\r\n شنبه ها

\r\n

\r\n 21 - 17

\r\n
\r\n 590,000
\r\n

\r\n جهت شرکت در کلاسهای انسیس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در مرکز ANSYS ایران با شماره همراه 09128161078 و یا شماره ثابت 22037408-021 تماس حاصل فرمایید

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ضض

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سرفصل های آموزشی دوره های آموزشي انسیس فلوئنت  ANSYS Fluent

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1 باتری، ماده تغییر فاز دهنده به صورت دو بعدی و سه بعدی

\r\n

\r\n
\r\n 2 ماژول مبدل حرارتی heat exchanger dual cell

\r\n

\r\n
\r\n 3 تست تصادف خوردرو

\r\n

\r\n
\r\n 4  شبیه سازی توامان حرارتی، جامداتی

\r\n

\r\n
\r\n 5 تونل باد

\r\n

\r\n
\r\n 6 اعمال فشار هیدرو استاتیک با یک مثال کاربردی (دستشویی فرنگی)

\r\n

\r\n
\r\n 7 مش متحرک 6dof

\r\n

\r\n
\r\n 8 ماژول چند فازیMultiphase vof eulerian

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سرفصل ها فوق شامل قسمتهای دیزاین مدلر، مشینگ، فولوئنت، سی اف دی پست هست و اشاره ای هم به نرم افزار کاربردی تک پلات می شود.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سرفصل­های آموزشی نرم افزارANSYS Workbench 

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1.     مقدمه ای بر روش المان محدود (FEM)

\r\n

\r\n 2.     یادآوری تئوری های مهم (معادلات حاکم، معیارهای تسلیم و ...)

\r\n

\r\n 3.     محیط DesignModelerبرای طراحی 2Dو 3D

\r\n

\r\n 4.     محیط EngineeringDataبرای تعیین مواد و خواص آن ها در طول تحلیل (خواص الاستیک، پلاستیک، حرارتی و ...)

\r\n

\r\n 5.     استفاده از مفاهیم Beam، Surfaceو Solidبرای مدلسازی

\r\n

\r\n 6.     محیط AnsysMeshingبرای تولید شبکه

\r\n

\r\n 7.     محیطStaticStructuralبرای تحلیل تنش به صورت استاتیک

\r\n

\r\n 8.     بررسی پدیده های غیر خطی (مواد غیر خطی، تغییر شکل های بزرگ، تماس قطعات)

\r\n

\r\n 9.     تحلیل مجموعه های مونتاژ و بررسی تماس بین قطعات

\r\n

\r\n 10.   محیط های Steady-StateThermalو TransientThermalبرای تحلیل انتقال حرارت

\r\n

\r\n 11.   تحلیل تنش حرارتی (Thermal-Stress)

\r\n

\r\n 12.   تحلیل پارامتریک و ارتباط با نرم افزارهای CADاز قبیل (catia، solidworksو ...)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سرفصل­های آموزشی نرم افزارANSYS Workbench 

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1.     محیط TransientStructuralبرای تحلیل های دینامیکی

\r\n

\r\n 2.     محیط Modalجهت انجام آنالیز مودال به دو صورت آزاد و Prestress

\r\n

\r\n 3.     محیطHarmonicبرای انجام تحلیل هارمونیک

\r\n

\r\n 4.     محیط ResponseSpectrumبرای انجام تحلیل دینامیکی زلزله

\r\n

\r\n 5.     محیطRigidDynamicsبرای تحلیل سینتیک و سینماتیکی مکانیزم ها و مجموعه های مونتاژ

\r\n

\r\n 6.     تحلیل Fatigue-Fractureبرای انجام آنالیزهای خستگی و شکست (معرفی نرم افزار nCodeDesignLife)

\r\n

\r\n 7.     محیط DesignExplorationبرای بهینه سازیطراحی و انجام آنالیز حساسیت همراه با DOE

\r\n

\r\n 8.     محیط ShapeOptimizationبرای بهینه سازی شکل هندسی

\r\n

\r\n 9.     مقدمه ای بر ExplicitDynamics(معرفی نرم افزارهای LS-DYNAو AUTODYN)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در تمامی دوره ها، آموزش، همراه با تئوری های لازم و مثال های کاربردی ارائه میشود.

\r\n

\r\n جزوه درسی شامل شرح درس و تمرینات کلاسی، در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n انسیس ANSYS نرم‌افزاری برای تحلیل مهندسی قطعات در تحلیل‌های دینامیکی می باشد و از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود . نرم‌افزار انسیس مهندسین‌ و طراحان‌ را قادر می‌سازد تا به‌ راحتی‌ بهینه‌سازی ‌ساختاری‌، حرارتی‌، دینامیکی‌، تعادل وزنی‌ و عملکردی‌ و همچنین‌ شبیه‌سازی‌ های‌ مُد ارتعاشی‌ و ضریب‌ اطمینان‌ و ایمنی را در طرح‌هایشان‌ به‌ صورت‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ اعمال‌ کنند.

\r\n

\r\n ابزارهای پیش بینی شده در انسیس امکان تحلیل انواع مختلف سازه ها مانند قاب، مخزن، سد، پل … و اجزای سازه ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی، ایزولاتورها، … را به روشهای مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می توان به تحلیل های استاتیکی، بارگذاری رفت و برگشتی، مودال، تاریخچه زمانی، طیفی و … اشاره کرد. برای شبیه سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه های متعددی بصورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که بطور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده اند. همچنین مدلهای رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند مدلهای دو و چند خطی فولاد، مدل دراگر- پراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می روند.

\r\n

\r\n برخی از ویژگی های مهم نرم افزار  ANSYS 15:
\r\n 1 – انجام آنالیز در زمینه های گوناگون از قبیل : جامدات, سیالات, انتقال حرارت, الکترومغناطیس, الکترواستاتیک, الکترونیک و دینامیک
\r\n ۲- توانائی آنالیز توامان مانند آنالیز سیالاتی – جامداتی
\r\n ۳- توانائی بهینه سازی مدلهای طراحی شده
\r\n ۴- قابلیت برنامه نویسی به کمک زبان برنامه نویسی نرم افزار برای توسعه امکانات جدید
\r\n ۵- قابلیت تهیه گزارش وخروجیهای مختلف به صورت فیلم, عکس و غیره
\r\n 6- توانایی تشخیص پارامترهای مختلف و بررسی میزان اهمیت هر کدام از آنها در رسیدن به جواب نهایی طراحیها
\r\n ۷- امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای دیگر نظیر کتیا و سایر نرم افزار های مدلینگ _MORE

static ©
  • آمار کاربران